[zaloguj się]

NIEPRZYSZYTY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg f nieprzyszytå.

stp, Cn, Linde brak.

Którego nikt nie przyszył: Koc ten/ ácz nie pomáłu wezbráły go látá/ Ták /iż rzadko gdźieby w nim nie przyſzyta łátá PudłFr 78.

Cf PRZYSZYTY

AK