[zaloguj się]

NIEPRZYTRAFNIE (1) av

Pierwsze e oraz a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

SI stp, Cn, Linde brak.

Bez należytego związku, nieskładnie: Insequenter, Nierymownie Nies⟨k⟩ládnie ku pierwemu/ namniey nieprzytráfnie. Mącz 385c.

Synonimy: nierymownie, nieskładnie, niezgodnie.

Cf PRZYTRAFNIE

AK