[zaloguj się]

NIEPRZYZWAN (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nieprzyzwån.

stp, Cn, Linde brak.

Którego nikt nie wezwał [od kogo]: Luter będąc ná puſzcży kilko mieſięcy/ wrocił ſie do Witembergu/ á iż był nieprzyzwan od Kſiążęciá Fryderyká/ prośił áby to w dobre obroćił BielKron 198.

Cf PRZYZWANY

AK