[zaloguj się]

NIEREJESTROWANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg f nierejestrowanå.

stp, Cn, Linde brak.

Nie spisany, nie uregulowany, nie uporządkowany (o spowiedzi protestanckiej w nawiązaniu do ironicznego określenia spowiedzi katolickiej przez protestantów: „spowiedź rejestrowana”): Przeto was náſzá Regeſtrowána ſpowiedź niechay nie obruſza [...] Widźićie do cżego tá wáſzá nie Regeſtrowána ſpowiedź przywodzi? WujJud 89v.

Synonim: nieporządny.

Cf REJESTROWANY

AKtt