[zaloguj się]

ROZBOŚĆ (5) vb pf

Pierwsze o jasne.

Fleksja
con praet
sg
3 m by był rozb(o)dł

con praet 3 sg m by był rozb(o)dł (1).part praet act rozbodszy (2), rozbodwszy (2) Mącz (2:2); -bod- (3), -bód- (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

1. Kłując konia ostrogami, pobudzić go do szybkiego biegu (4):
Zwrot: »rozbość konia« = concitare a. incitare equum Mącz (4): Incitato equo sese hostibus obtulit, Rozbodwſzi konia potkał ſie s nieprziyacielmi. Mącz 53c, 139d, 295d, 487d; [BarlBaz 88 (Linde); CiceroBBud 35].
2. Spowodować utycie; przen (1):
Fraza: »chleb rozbodł« (1): by był chleb nie rozbodł/ á do rebelliey y niezgody/ kątá podobno ná świećie obfitſzego y naśiedleyſzego [tj. Niderlandów] nie przywiodł. GostGosp +4.

Formacje współrdzenne cf BOŚĆ.

Cf ROZBODZIONY

KW, (LWil)