[zaloguj się]

NIEROZDZIELONY (5) part praet pass pf

Oba e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNnierozdzielony fNnierozdzielonå nNnierozdzieloné
pl
A subst nierozdzielon(e)

sg m N nierozdzielony (2).f N nierozdzielonå (1).n N nierozdzieloné (1).pl A subst nierozdzielon(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde brak.

I. W funkcji właściwej: Nie podzielony na kawalki, cały (1):
Szereg: »cały a nierozdzielony« (1): iáko iábłko cáłé á nierozdźieloné trwa dłużéy: á rozerznioné, colorem, odorem, ſaporem [...] tráći. SarnStat 121.
II. W funkcji przymiotnika (3):
1. Nie złożony z części, jednolity (1):
Wyrażenie: »kopyto nierozdzielone« = kopyto zwierzęcia nieparzystokopytnego (1): ktore [zwierzęta] po twárdſzey źiemi/ y pod więtſzem ćiężąrem [!] chodźić miáły/ tym dał do nog rog twárdſzy/ á kopytá nie rozdźielone. GórnRozm Nv.
2. Stanowiący jedność, całość (2): IItność Boża będąc iedná y proſta/ nie rozdźielona ieſt. GrzegRóżn H2.

nierozdzielony czym (1): bo v nich inſzy ieſt Bog/ á inſzy Ociec/ á nam tho ieden ieſt nie rozdźielony żadnym punctem. GrzegRóżn L4.

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Indivisus ‒ Nie rozdzieloni. Calep 528a.

Synonim: nierozdarty.

Cf NIEROZDZIELNY, ROZDZIELONY

KW