[zaloguj się]

ROZBURZAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes rozburzåm.

stp, Cn, Linde brak.

Niszczyć, pustoszyć: Evasto, Vasto – Puſtoſzę, rozburząm. Calep 375b.

Formacje współrdzenne cf BURZYĆ.

KW, (LWil)