[zaloguj się]
NIEROZŁĄCZNY  Cn s.v. nierozdzielny; Linde brak.

Cf NIEROZŁĄCZONY, ROZŁĘCZNY