[zaloguj się]

[ROZBURZAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 sg praes rozburzå sie.

stp, Cn, Linde brak.

Bić się walecznie, walczyć z oddaniem: A ſáydakiem ozdobna Amázonſkim ſtroiem/ Między krwáwym Kámillá rozburza ſie boiem [unum exerta latus pugnae, pharetrata Camilla XI 548-549] VergKoch 330.

Formacje współrdzenne cf BURZYĆ (Errata).]

KW, (LWil)