[zaloguj się]

NIEROZSĄDEK (1) sb m

Fleksja

G sg nierozsądku.

stp, Cn, Linde brak.

Brak osądu, prawa, sprawiedliwości: Obfite wychowánie rola przełożonych/ á inſzy ginie iż nie (ma) rozſądku [qui perit, eo quod non est ei iudicium]. (marg) Wł: A ieſt ginący/ dla nie rozſądku/ (álbo) iż niema práwá. (...) [cf bez rozſądku. (marg) = nieſpráwiedliwie, H. (–) WujBib]. BudBib Prov 13/23.

Cf ROZSĄDEK

JB