[zaloguj się]

[NIEROZSZARPANY part praet pass pf

Fleksja

A pl subst nierozszarpan(e).

stp brak, Cn s.v. nierozerwany, Linde brak.

Którego nie podzielono, od którego nic nie oderwano, pozostający w całości; illacerabilis, indireptus Cn: Ieſzcże z łáſki Bożey páńſtwá y kráie wáſze maćie ſzerokie w cále nie rozſzárpáne GrabZdanie E3v.

Cf ROZSZARPANY]

FP