[zaloguj się]

[ROZCHADZAĆ SIĘ vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
inf rozchådzać się
praet
pl
3 subst rozchådzały się

inf rozchådzać się.praet 3 pl subst rozchådzały się.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

1. Rozprzestrzeniać się: mierne źimno [...] poruſza támże duchá/ álbo párę ku ſpráwam przyrodzonym/ á nie dopuſzcża śię iey ták zbytnie roztapiać álbo rozchadzáć Cresc 1571 109.
2. Rozpraszać się, zanikać: Potym gdy ſie iuż obłoki iáſne roſchadzáły/ Dzień iuż przyſzły nie dáleko być okázowáły. StokWąchHist B3.

Formacje współrdzenne cf CHODZIĆ (Errata).

Cf ROZCHADZAJĄCY SIĘ]

KW, (LWil)