[zaloguj się]

NIESNADNY (2) ai

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNniesnadny fNniesnadnå

sg m N niesnadny (1).f N niesnadnå (1).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Niełatwy; importunus Calag; inhabilis, incommodus Cn (2): Vngelegen. Nieſnadny. Nietráfny. Importunus. Calag 526b.

niesnadny ku czemu (1): Y przecż [...] plagá moiá nie ſnádna ku zlicżeniu/ niechce ſie zágoić [et plaga mea desperabilis renuit curari; ráná moiá zwątpiona nie dáłá ſie zágoić WujBib]? Leop Ier 15/18.

Synonimy: niełacny, niełatwi, niesposobny, nietrafny, trudny.

Cf SNADNY

AK