[zaloguj się]

NIESPOKOJNOŚĆ (4) sb f

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (1).

Fleksja

N sg niespokojność (4).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. spokojność.

1. Niepokój, trwoga, troska, zaniepokojenie, poruszenie; inquietudo, intemperiae Mącz; inquies Calep (3): Intemperiae, Nieſpokoyność/ Gryzienie ſumnienia. Mącz 172a, 341d; Calep 540b.
2. Zakłócanie spokoju, sianie niezgody (1): Przećiwna też ieſt/ wedle tegoż Apoſtołá/ mądrości Bożey nieſpokoyność: gdy ſię kto w roſterkách kocha/ śicie miedzy brácią niezgody SkarKazSej 661a.

Synonimy: 1. niepokoj, troska, trwoga; 2. niezgoda, zamieszanie, zwada.

Cf [NIESPOKOJ], SPOKOJNOŚĆ

AW