[zaloguj się]

NIEUPODOBANY (1) part praet pass pf

Fleksja

A sg m nieupodoban(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Nie wzbudzający sympatii, aprobaty; niemiły [komu w czym]: zá kogoby dziewkę ſwą dáć miał/ ieſli zá vbogiego dobrego á cnotliwego cżłeká/ cżyli zá bogátego ludziom w poſtępkach nieupodobánego? Phil F4.

Synonim: niemiły.

Cf UPODOBANY

KK