[zaloguj się]

NIEUSZYKOWANY (2) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nieuszykowany (2).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Nieuporządkowany, bezładny; inordinatus, tumultuarius Mącz; incompositus, inconditus, sive ordine Cn (2):
Wyrażenie: »nieuszykowany huf, lud« (1:1): Inordinatus, Nierządny/ [...] Inordinata militum classis, Nieuſzikowány huf. Mącz 268b; Tumultuarius exercitus, Woysko z prętká á z nagłá popiſáne. Tumultuarius miles, Nievfzykowány lud y ták y owák ſie tułáyący. Mącz 468c.

Synonimy: nieporządny, nierządny.

Cf USZYKOWANY

KK