[zaloguj się]

NIEWALECZNIK (1) sb m

Fleksja

N sg niewålecznik.

stp, Cn, Linde brak.

Ktoś nieznający się na sprawach wojennych, niewyćwiczony w sztuce prowadzenia walki: Rudis, Proſtak/ nowak/ nieumieyętny [...] Rudis rei militaris, Niećwiczony w żołnierskich rzeczách. [...] Ad bella rudis, Niewalecznik. Mącz 359c.

Cf NIEWALECZNY, WALECZNIK

KK