[zaloguj się]

[NIEWDZIĘCZEŃSTWO sb n

Fleksja

N sg niewdzięczeństwo.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Brak poczuwania się do wdzięczności za dobrodziejstwo: Są ći ludźie/ którzy powiedáią/ iż ten ſproſny/ y przykry wyſtępek niewdzięczeńſtwo/ dobrzeby żeby karány był/ gdyż y páńſtwá pánſtwam [!]/ wſpomináiąc ſwé dobrodźieyſtwá/ niewdźięczność wyrzucáć ná oczy [...] zwykli. SenekaGórn 119 (Linde).

Synonimy cf NIEWDZIĘCZNOŚĆ.

Cf NIEWDZIĘCZNOŚĆ]

FP