[zaloguj się]
NIEWINOWACSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEWINNOŚĆ, NIEWIŃSTWO, WINOWACSTWO