[zaloguj się]
NIEWIŃSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf BEZWIŃSTWO, NIEWINNOŚĆ, NIEWINOWACSTWO