[zaloguj się]
NIEWYMOWIĄCY  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEWYMOWNY, WYMOWIĆ