[zaloguj się]

NIEWYMYŚLONY (12) part praet pass pf

W pisowni łącznej (10), w rozłącznej (2).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniewymyślony fNniewymyślonå, niewymyślon(a)
Iniewymyślonym, niewymyślon(e)m I
pl
G niewymyślonych
A subst niewymyslon(e)

sg m N niewymyślony (1).I niewymyślonym (3), niewymyślon(e)m (2); -(e)m RejAp; -ym : -(e)m ZapWar (3:1).f N niewymyślonå (2), niewymyślon(a) (1).pl G niewymyślonych (2).A subst niewymyslon(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. wymyśleć.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego trudno sobie wyobrazić, niesłychany, nadzwyczajny; inexcogitatus Calep, Cn (12): BielŻyw 135; tham ma stacz na piervssym Roku iako na zavithym zadnym obyczaiem niewymyślonem roku Sobye nieothkladayącz ani niemoczą ani kazenim pozwu ani Russenim sandziego albo stharosthy ani vieczsse bierzacz ani voiną ani listhy krolewskiemi ZapWar 1550 nr 2676, 1549 nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676; Potym Pan Bog sſtąpi w mocy ſwoiey/ á vprzedzi go wielka świátłość y moc niewymyſlona z wielkoſcią Anyołow BielKron 136; Piſzą ná ten cżás o tákim powietrzu ná morzu/ iż pod ſáme obłoki okręty ſkakáły ná wełłach/ ludźie wyſepni to mowili od Bogá być przepuſzcżono dla złośći niewymyſlonych/ Hiſzpáńſkiego ludu ktore im dźiáłáli. BielKron 442v, 5, 148, 315v; Calep 530b.

W charakterystycznych połączeniach: niewymyślony(-a) koszt, męka, moc, obyczaj (4), wysokość, złość (3).

Szeregi: »dziwny a niewymyślony« (1): Iáko y ono w on cżás powiedział Sálomonowi gdy mu oddawał on koſcioł dziwnym á niewymyſlonem koſztem zbudowány RejAp 20.

[»tajemny a niewymyślony«: gdy tu ſnámi przebywa ſyn Bozy/ oſobnie táiemny: á niewymyſlony Miſtrz/ ktorego bog oćiec zeſłał ErazmJęzyk 5 (Linde).]

Cf NIEWYMYŚLNY, WYMYŚLONY

JB