[zaloguj się]
NIEZWYCZNY  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEZWYCZAJNY, NIEZWYKŁY