[zaloguj się]

NIZOWY (10) ai

nizowy (5), niżowy (2), nizowy a. niżowy (3); nizowy PaprPan, StryjKron, BielRozm, SarnStat, VotSzl; niżowy GórnRozm (2).

o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
sg
mNnizowy
pl
N m pers nizowi
G nizowych
L nizowych

sg m N nizowy (1).pl N m pers nizowi (5).G nizowych (2).L nizowych (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. nizak.

Przymionik od n-locNiz”: przebywający, gromadzący się na Niżu (10):
Wyrażenia: »Nizowy Kozak« [szyk 4:4] (8): Bogdan Kniaż Rożáńſki Hetman Nizowych Kozaków s ſwoią rotą. PaprPan Cc2v; StryjKron 105; Wołoſzyn tego pilen iákoby nas zdrádził/ A Nizowy záś Kozak radby z Turki zwádził BielRozm 6; Wáſzy Kozakowię Niżowi/ ći wam to pięknie źiednáią. (marg) Kozacy Niżowi. (‒) GórnRozm M2v; Wczora wybierał ze Lwowa do tych Kozakow Nizowych co zwołoch wyszli. ActReg 48; Cardaces – Nizowy kozący. Calep 165a; Kozacy też Nizowi y inſzy vkráinni ſwowolni ludzie/ byliby ſkromnieyſzy/ y muśieliby zániecháć plundrowánia/ przećiwko páktom/ miaſt Tureckich/y domowey ſwey woley. VotSzl E4v.

»Nizowi ludzie« (2): O NIZOWYCH Y POGRAnicznych ludziách: á tákze o pohámowániu ſwowolenſtwá ich. SarnStat 452, 453 żp.

Szereg: »Nizowy i pograniczny« (2): SarnStat 452, 453 żp cf »Nizowi ludzie«.

BK