[zaloguj się]

NIŻEBY (1) cn

e prawdopodobnie jasne (tak w niżeli).

stp, Cn, Linde brak.

Uwydatnia stosunek przeciwstawny między częściami zdania: a nie aby, zamiast żeby: Krol rzekł [...] Iże ſobie [ludzie] tuſzą bráć/ wolę niż vciekáć/ Ieſzcżeby ty dárowáć/ niżeby ie káráć. RejZwierz 4v.

Cf NIŻBY

MK