[zaloguj się]

[NOCNICA sb f

Fleksja

N pl nocnice.

stp: nocnice, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

Znaczenia
Senna zmora; ephiltes, morbus incubus a. sonticus, suppressio nocturna Cn: Iákie my nárzekánia czynimy; iáko do bab/ do gwiazdárzow/ do práktykárzow/ do Lekárzow pierwiey/ niż do Pána Bogá/ zábiegamy; gdy nas co tákowego potka. Przydą nocnice; wnet do bab HerbNauka I8v (Linde).

Synonimy: duszenie, mora, przyciskanie, przygnietanie.]

AKtt