[zaloguj się]

NOCUJĄCY (1) part praes act

Fleksja

G pl nocujących.

stp, Cn, Linde brak.

Spędzający gdzieś noc [u czego = w pobliżu czego]: nabożeńſtwo ono wiernych Chrześćijánow grob Páńſki náwiedzáiących/ y nocuiących v niego w wielki piątek y w wielką Sobotę po kośćielech/ ná pámiątkę pogrzebu Páńſkiego/ ieſt pochwały godne WujNT 293.

Cf NOCOWAĆ