[zaloguj się]

NOGAJ (2) sb m

Fleksja

N sg nogåj (2).

stp brak, stp nazw os notuje, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady).

Człowiek mający długie nogi, wysoki (2): Caliga Maximini, proverbialiter, Długi człowiek/ Szmagły/ Nogay/ Długowięzy yáko niektórzi zową. Mącz 31d; Compernis, Który długie nogi ma/ Nogay/ Kuláwy/ albo Koſlawy. Mącz 62b.

Synonimy: długosz, długowięzy, smagły, wysoki.

Cf NOGAL

MF