[zaloguj się]

NOGAWKA (2) sb f

o oraz końcowe a jasne, pierwsze a pochylone.

Fleksja
sg pl
N nogåwka nogåwki

sg N nogåwka (1).pl N nogåwki (1).

stp brak, stp nazw os notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Część ubrania okrywająca (niecałą) nogę; przepaska na biodra (1): Periscelis, [...] Nieyákie ochędożenie goleni/ nogawki. Mącz 291c.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Caligula, Nogawka [!]. Mącz 31d.

Cf NOGAWICA

MF