[zaloguj się]

NOGOWY (1) ai

Fleksja

N sg m nogowy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odnoga” ‘część ciała:
Wyrażenie: »nogowy palec«: Pedica. Czyne. nogowy palec. Mymer1 23.

Cf 2. NOŻNY

MF