[zaloguj się]

NOMADA (3) sb m

nomada a. nomad.

Teksty nie oznaczają ó; -a- (2), [-å-].

Fleksja
pl
N nomadowie
I nomådami
inne pl A (grec.) - nomadas

pl N nomadowie (2).[I nomådami.](grec.) A nomadas (1).

stp, Cn, Linde brak

Członek pasterskiego ludu koczującego; pastoralis PolAnt [nomadeslud w Afryce też w Scytyjej, którzy nie mają pewnego mieszkania, tylko sie s bydłem i tam i sam tłuką, małe chałupki s sobą wożą ... dicti nomades a Graeco verbo νέμω quod est pasco, pasę, Mącz 249b] (3): zwyćiężeni/ Arábcżycy Nomádowie proſili Iudaſzá/ áby im dał ſwą práwicę/ obiecuiąc mu bydła dáwać BibRadz 2.Mach 12/11; BudBib 2.Mach 12/11; iáko też y Grekowie drugich zwáli Nomadas/ to ieſt/ z iednych páſtwiſk ná drugie ſie przenoſzący. StryjKron 21; [w tym wywodzie Moſkwá zgadza ſie z Greckimi ſtárodawnymi Hiſtorykámi/ ktorzy też wſzyſtkich Sármatów Nomadámi/ to ieſt z mieyſcá ná mieyſce ſie przenoſzącymi [...] názywáią StryjKron 113].

AK