[zaloguj się]

[NOMINATUS sb m

Fleksja

N sg nomin(a)tus.

stp, Cn, Linde brak.

Człowiek powołany na stanowisko, którego jeszcze nie objął [nominatusmianowany Mącz 249c; ‒ sławny Calep; mianowanynominatus Cn]:
Wyrażenie: »krol nominatus«: Ale żeźmy się obawiali, żeby Król Nominatus tam się stąd nie ruszeł DiarPos 16.

Cf NOMINAT]

FP