[zaloguj się]
NOREMBERSKI  cf ROBOTA »noremberskiej roboty«, NORMBERSKI, NORYMBERSKI