[zaloguj się]
NORYMBERSKI  cf HART »norymberskiego hartu zbroja«, ROBOTA »norymberskiej roboty«, ROBOTKA »norymberskiej robotki«, NOREMBERSKI, NORMBERSKI