[zaloguj się]

NOSTRZEGOWY (14) ai

nostrzegowy (11), nostrzykowy (2), nostrzkowy (1); nostrzegowy FalZioł (11); nostrzykowy : nostrzkowy SienLek (2:1).

e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nostrzeg oraz w -owy).

Fleksja
sg
mNnostrzegowy fNnostrzegow(a) nNnostrzegow(e)
G G Gnostrzkow(e)go
Anostrzykowy A A
pl
N subst nostrzegow(e)
G nostrzegowych, nostrzegow(e)ch
A subst nostrzegow(e)

sg m N nostrzegowy (3).A nostrzykowy (1).f N nostrzegow(a) (1).n N nostrzegow(e) (3).G nostrzkow(e)go (1).pl N subst nostrzegow(e) (1).G nostrzegowych (2), nostrzegow(e)ch (1) FalZioł (2:1).A subst nostrzegow(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: nostrzykowy.

Przymiotnik odnostrzeg” (Melilotus officinalis (L.) (14):
a. Będący częścią nostrzegu (9):
Wyrażenia: »kwiecie, kwiatki nostrzegowe« (6:1): Wezmi kwiatkow noſtrzegowech kwiatkow żołtych fijołkow [...] zmieſzay z maſłem roſpuſciwſzy á vcżyń plaſthr FalZioł I 82c, I 82d [2 r.], 83a, V 111; Náwarz Rożey/ kwiećia Noſtrzkowego/ Rumnowego/ á w tey wodźie ręce y nogi vmyway. SienLek 40, 53v.

»nasienie nostrzegowe« (2): Theż naſienie noſtrzegowe w wodzie vwarzone [...] na bolącżki bolącze przykładay FalZioł I 99c, I 82d.

b. Otrzymywany z nostrzegu (5):
Wyrażenia: »olejek nostrzegowy« (2): FalZioł I 82d; OLeiek Koprowy thák vczyniſz [...] Tymże obyczáiein y Noſtrzkowy dźiáłay. SienLek 160.

»sok nostrzegowy« (3): Też ſok noſtrzegowy/ albo oleiek iego ciepło wpuſzcżony w vcho/ bolenie oddala. FalZioł I 82d, I 83a [2 r.].

»wodka nostrzegowa« (1): WOdki ktore ſluzą na głowne boleſci [...] ſą thy. NAprzod maioranowa Lawendulowa / Bukwicżana, roiownikowa [...] Noſtrzegowa. FalZioł II 13d.

AKtt