[zaloguj się]

NOSZARZ (1) sb m

Fleksja

D sg noszårzowi.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII w.: nosarz,

Ten, który coś nosi, dźwiga; baiulus, cistifer, clitellarius homo, dorsuarius, ferculus, gerulus, phalangarius, portitor, saccarius, vectiarius Cn: Trawá/ która nie czekáłá Rázu koſy śiekącéy: Ale przed czáſem zniſzczáłá Ogniem gwiazdy gorącéy. Tá ręki nie nápełniłá Zeńcowi ochotnemu: Ani łoná obciążyłá Noſzarzowi pilnemu, KochPs 193.

Synonim cf NOSICIEL.

Cf NOSICIEL, [NOSICZ], NOŚCA

TG