[zaloguj się]

NOSICIEL (10) sb m

o jasne; w -ciel e prawdopodobnie pochylone (tak też Cn); w -ciel- e prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
N nosiciél
G nosiciela
I nosiciel(e)m

sg N nosiciél (8).G nosiciela (1).I nosiciel(e)m (1).

stp, Cn notuje. Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

Ten, który coś nosi, roznosi lub dźwiga; gerulus, gestor Mącz, Cn; baiulus, discophorus, lator Mącz; vector Cn (10): Baiulus, Nośiciel. Mącz 22d; Gerulus, Nośiciel który co nośi. Mącz 145a, 122a, 145a; Gestor ‒ Ten ktori na ſobie noſzy, noſicziel. Calep 453b.

nosiciel kogo, czego (5): Discophorus, Nośiciel krzinowu/ Trukſes może być zwan. Mącz 90c; Y rzekł Saul do giermká ſwego (marg) Wł/ do noſićielá nacżynia ſwego (–)/ doſtań miecża twego BudBib 1.Reg 31/4, I 182b marg, 226c marg; SkarŻyw 241.

W przen (1):
Wyrażenie: »nosiciel dzieciństwa« = piastun (1): [św. Józef] ten ktory vcżyniony ieſt ſtrożem wiernym/ cżyſtośći mátki przenacżyſtſzey/ opiekunem vbogiego w ćiele Bogá/ karmićielem Meſyaſzá/ obrońcą śieroctwá/ nośićielem dźiećińſtwa/ wychowálnikiem młodośći Páná wſzytkiego świátá? SkarŻyw 241.

Synonim: tragarz.

Cf CHRYSTANOSICIEL, MIRONOSICIEL, [NOSICZ], NOSZARZ, NOŚCA

TG