[zaloguj się]

NOSZĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

N sg m noszący się.

stp, Cn, Linde brak.

Ubierający się w jakiś sposób:
Wyrażenie: »pięknie się noszący«: Philocalos, Latine mundus, politus, elegans, Ochędożny/ pięknie ſie noſzący/ pilny foremnośći. Mącz [297]d.

Cf NOSIĆ SIĘ

TG