[zaloguj się]

1. NOŚNY (1) ai

nośny, [nosny a. nośny],

o jasne.

Fleksja
sg
mNnośny
pl
L nośnych

[sg m N nośny.]pl L nośnych.

stp, Cn brak, Linde XVII w.: nośny.

Przymiotnik odnos” ‘narząd powonienia u ludzi lub zwierząt:
Wyrażenia: »dziurki nośne«: Vibrici Włoſy wdziurkách nośnych Mącz 492d.

[»nosny wrzod«: Polipus Noſni wrzod SzymŁowEnch ‡ 3v.]

Cf NOSOWY

TG