[zaloguj się]

NOTOWAN (1) part praet pass pf

notowan, [notowany].

Teksty nie oznaczają pochyleń; oba o prawdopodobnie jasne (tak w notować); w notowan a prawdopodobnie pochylone (tak w -an).

Fleksja
sg
mNnotowån
pl
G notowanych

sg m N notowån.[pl G notowanych.]

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: nienotowany s.v. notować.

1. [Zapisany nutami:
Wyrażenie: »partes notowany« = zapis nutowy wielogłosowego utworu zespołowego wokalnego, instrumentalnego lub wokalno-instrumentalnego, partytura: 7 partesów notowanych z niemieckimi teksty fl. 1, 12 tuzinów kart flamskich fl. 3 InwMieszcz 1561 nr 100.]
2. Uznany za kogo, kim: ale loci ordinarius weźmie to [oskarżenie kapłana o herezję] sobie na sejm koronny do innych biskupow ku uznaniu, jeśliby haereseos miał być notowan, a interim ma być od kazania suspendowan o on[ym] artykule, o ktory jes(t) pozwan. Diar 50.

Cf NOTOWAĆ

IM