[zaloguj się]

1. NOTUS (1) sb m

Fleksja

N sg notus.

stp, Cn, Linde brak.

Wiatr południowo-zachodni (z gr. νότος) [notusz południa wiatr Murm; – wiatr z południa Mącz; – wiatr południowy Calep; wiatr południowy prawy. Wiatr zachodnemu poboczny ku południowinotus Cn]:

Personifikacja: OKrągły świát powoźi czás z záwitą głową/ Dwá koniá w woźie idą/ noc y dźiéń ie zową: Ziemiá/ Ogień/ Powietrze/ Wodá/ cztéry śioſtry/ Eurus/ Notus/ Zephirus/ y Aquilo oſtry KochMRot C.

Synonimy: auster, »wiatr południowy«, »wiatr z południa«.

IM