[zaloguj się]

[NOWACKI ai

Fleksja

G sg m now(a)cki(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odnowak”: Taki, którego dotychczas nie było, który dopiero nastał:
Wyrażenie: »nowacki smysł«: Szukali przy nas nowackiego smysłu. AktaSynod I 71.

Synonimy cf NOWY.

Cf NOWOTNY, NOWY]

FP