[zaloguj się]

NOWOCHRZCZONY (3) part praet pass pf

Wszystkie o prawdopodobnie jasne (tak w nowo- oraz krzczony).

Fleksja
sg
m Anowochrzczony
pl
D nowochrzczonym

sg m A nowochrzczony (1).pl D nowochrzczonym (2).

stp brak, Cn: nowokrzczony s.v. nowokrzczeniec, Linde XVII w. (z Cn) błędnie: nowochrzczony.

Nowonawrócony chrześcijanin; neophytus Cn (3): Grekowie Bulgárom nowochrzcżonym Rzymſki kośćioł brzjdzili. SkarJedn 219 marg.
Wyrażenie: »lud nowochrzczony« (1): Cżáſu iednego/ ieżdząc po przeſtronney oney ziemi/ chcąc lud nowochrcżony bierzmowáć/ kazał poſtáwić namioty nád rzeką Bortną SkarŻyw 519.
a. W funkcji rzeczownika (1): po ośmdzieśiątym dniu/ w ktorym ſię iuſz godziło nowochrzcżonym wychodzić/ ſpytał go/ iákobj ſtan ſwoy wieść chćiał? SkarŻyw 74.

Cf NOWOKRZCZENIEC

AKtt