[zaloguj się]

NOWOEWANJELICKI (1) ai

Fleksja

N sg f nowoewanjelickå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odnowoewanjelik”; złożony z nowoewanjelików:
Wyrażenie: »fakcyja nowoewanjelicka«: Cżuiąc to tedy fáctia Nowoewángelicka/ iż niemogłá wbrod [...] dźieśięćin duchowienſtwu záprzeć: ſzli [...] ná duchownych tákim podkopem. PowodPr 23.

Synonimy: heretycki, luterski.

AK