[zaloguj się]

[NOWOEWANJELISTA sb m

Fleksja

N pl nowoewanjelistowie.

stp, Cn, Linde brak.

W polemicznych katolickich wystąpieniach: dysydent, protestant: Alye NowoEwangeliſtowie Szwynyozywowie nyenalieſly they thayemnycze Bożÿ Wdonaczie Any v Tybulluſſa ArgWykład 153.

Synonimy cf NOWANJELIK]

FP