[zaloguj się]

[NOWOMIESIĄCZNY ai

nowomiesiączny a. nowomiesiącny.

Fleksja

G pl nowomiesiącznych.

stp, Cn brak; Linde XVI w.

Przypadający w czasie nowiu:
Wyrażenie: »nowomiesiączne święta«: Pogańſki lud bywa vſpráwiedliwion/ niecżyniąc żadnych Ucżynkow Zakonnych; to ieſt/ bez Obrzezánia/ álbo Nowomieſiącnych świąt/ álbo święcenia Sábbáſu.HerbOdpow Q (Linde).]

AKtt