[zaloguj się]

[NOWOZMYŚLNY ai

Fleksja

N sg n nowozmyśln(e).

stp, Cn, Linde brak.

Niedawno wymyślony: Abo ono nowozmyślne cło od Krolá nieboſzczyká Auguſta/ y długoż trwáło? Sentencja D3.

Synonim: nowowymyślny.]

FP