[zaloguj się]

NOŻENKI (2) sb pl t

nożenki (2), [nożenka].

o, e oraz a jasne.

Fleksja
pl
N nożenki, nożenka
A nożenki

N nożenki (1), [nożenka].A nożenki (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Dem. odnożny” ‘pochwa na białą broń’: pochwa na nóż, noszona często jako ozdoba stroju przez mężczyzn i kobiety; vaginula Mącz; vagina cultelli Cn (2): Mącz 473b; Vtrzebi rzeżymieſzek bogáte moſzenki: Ieſli co śrebrá przy nich/ vrznieć y nożenki. KlonWor 36; [Oświadczyła się [żona kuśnierza], że jej nieboszczyk na potrzebę swą zastawieł tkankę perłową z zawieszeniem i nożenki śrzebrne we 32 zł [...] ktemu 2 nożenki drugie, jedne pozłociste, drugie białe, w piąci zł. InwMieszcz 1575 nr 195; dwoje nożenki panieńskie za fl. 4; złocone, stare nożenki ważą fl. 4 gr 10 InwMieszcz 1586 nr 274; Theca cultellaria Meſſerſcheide/ Meſſerfutter. Nożenki ArtNom H4; Vagina ein ſcheide/ futter. Nożenká/ pochwy/ puzdro. Volck Xx4v; nożenká/ vagina. Volck Nnn2v].

Synonim: poszewki.

MF