[zaloguj się]

NUGAS (1) sb m

Fleksja

N sg nugas.

stp, Cn, Linde brak.

Człowiek niepoważny, żartowniś, trzpiot [nugax mendax semper, nugosusco łże BartBydg; nugaxświekot, łgarz, klekot Mącz; – plotka, zwacz Calep; błazennugas, nugax Cri]: A to Nugás przed pocżtem co ná bębniech bije/ Wierz mi że ná bieſiádach y ten ſie nie kryie. Pewnie iáko namędrſzy iż ſie ten pożywi/ A gdy wierzą dudkowie á cożechmy krzywi. RejWiz 74v.

Synonimy: błazen, chwist, klekot, łgarz, naśmiewca, świekot, wiła.

TG