[zaloguj się]
NUKAĆ  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf PONUKAĆ